• bilgi@cvm.com.tr
  • +90 222 2490750
cvm      -

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS)

SAYISAL HARİTA

Özel sektör, sanayi Kamu kurum ve kuruluşlarının çalışma konularına uygun, ölçekli ve koordinatlı her türlü 2 veya 3 boyutlu sayısal ve konumsal harita üretimi yapılmaktadır.

Kuruluşların sağlayacağı verilerin konumsal dağılımını 2 ve 3 boyutlu olarak sayısal ortamda haritalama, analiz ve modellemesi yapılmaktadır.

 -

-

-

Arazi çalışması sonucunda toplanan verilerin analizi sonucunda oluşturulan sayısal model üzerinde, çalışmanın amacına uygun olarak ihtiyaç duyulan koordinatlara sanal sondaj, gerekli görülen hacimlerin kesilerek çıkarılması, farklı koordinat noktalarından kesitlerin alınması ve yapılan tüm analiz sonuçlarının modellenerek farklı bakış açıları kazanmak amacı ile döndürülerek hareketli görüntülerin oluşturulması işlemleri yapılmaktadır.

 -