• bilgi@cvm.com.tr
  • +90 222 2490750
cvm      -

Madencilik Çalışmaları

-Yeraltı ve açık ocak maden işletme tasarımı
-Jeoistatistik, blok model, kaynak ve rezerv hesabı, tenör dağılımları
-Açık ocak optimizasyonu
-Sondajların 3 boyutlu bilgisayar ortamına alınması ve jeolojik yorumların yapılması
-Cevher gövdelerinin ve jeolojik formasyonların 3 boyutlu modellenmesi;
.explisit modelleme
.implicit modelleme
.stratigrafik modelleme