• bilgi@cvm.com.tr
  • +90 222 2490750
cvm      -

Uzaktan Algılama (UA)

Uydu görüntüleri ve hava fotoğrafları kullanılarak, değişik ölçeklerde haritalar hazırlanmaktadır.

 -

IKONOS, Landsat, Spot vb. çok bantlı uydu görüntüleri ile arazi kullanım haritaları üretilmektedir

Uydu görüntüleri yardımı ile Uzaktan Algılama teknikleri kullanılarak sayısal ortamda tarım alanındaki ürün gelişim, rekolte tayini, arazi konumu belirleme
(LPIS – Land Parcel Identification System) çalışmaları yapılmaktadır.

Ekili alanların coğrafi, jeolojik, toprak cinsi, topoğrafyası, bitki örtüsü gibi değişkenlerin sayısal ortamda bir arada değerlendirilmesi sağlanmaktadır.

 -

--

-

Çevre kirliliği konusunda yapılan çalışmaların sayısal ortamda haritalanması yapılmaktadır.

Çalışma alanının Coğrafi özellikleri modellendikten sonra en uygun yöntem belirlenerek sayısal ortamda 3-boyutlu Erozyon risk haritaları hazırlanabilmektedir.

Afet Yönetim Sistemlerinde kullanılacak Afet Bilgi Sistemi (Deprem, Sel, Heyelan, vb.) hazırlama çalışmaları yapılmaktadır. Afet Bilgi Sistem çalışmalarında çok kriterli karar destek sistemlerinden yararlanılmaktadır.

Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri ile her türlü fizibilite raporu hazırlanmaktadır.

 -